Klachtenafhandeling

Waar kunt u terecht met meldingen van incidenten, klachten of geschillen?

Alle medewerkers van Eberson Hair Clinic® doen hun best om u goede zorg en hulp te geven. Toch gaat het niet altijd zoals verwacht en kunnen er klachten over uw haartransplantatie of de kliniek ontstaan. Het beste is om deze klachten rechtstreeks met de betrokken arts, medewerker of met de directeur van de Kliniek te bespreken.

Maar als dat niet kan of niet lukt, bestaat voor u (of voor anderen namens u) de mogelijkheid een klacht in te dienen bij een onafhankelijke klachtencommissie.

Klachtencommissie

Een klacht dient schriftelijk te worden ingediend. Dit kan via de normale postbezorging of via onze algemene mail ter attentie van de directie. Bij de afhandeling van uw klacht kunt u zich laten helpen door een familielid of een advocaat. De eventuele kosten van die bijstand zijn voor uw eigen rekening; de klachtenafhandeling zelf is kosteloos.

Logo Geschillencommissie

Als u een geschil heeft met en u komt er niet uit met de directie of met de klachtencommissie, dan kunt u aankloppen bij de Geschillencommissie waarbij wij zijn aangesloten.

De Geschillencommissie brengt een bindend advies uit of bevordert een schikking tussen de cliënt en de Eberson Hair Clinic®. Een laagdrempelige rechtsgang die geschillen tussen cliënten en klinieken op een goedkope, snelle en eenvoudige manier uit de wereld kan helpen.

De Geschillencommissie voldoet aan de erkenningseisen van de overheid. Dit betekent dat u kunt rekenen op een goede procedure en een onpartijdige beslissing. Meer informatie kunt u vinden op de website van de geschillencommissie: http://www.degeschillencommissie.nl.